Om Mig

Jag heter Annika Dahlström.
Är uppvuxen på fastlandet och bosatt på Öland sedan 1992. Kom i början av 90-talet i kontakt med zonterapin. Driven av ett stort intresse för hälsa började jag omkring 1995 söka mer kunskap och själv praktisera zonterapi. Genom åren har jag behandlat mig själv och så många som möjligt som har kommit i min väg – familjen, släkt och vänner, grannar och arbetskamrater. Alla positiva effekter har hela tiden sporrat mig att lära ännu mer. I flera år har funnits tankar på att byta inriktning för att också ägna yrkeslivet åt zonterapin. Så till sist bestämde jag mig slutgiltigt för att sadla om.

I november 2013 började jag en ett-årig utbildning hos Team Hellberg. Är sedan början av november 2014 klar med utbildningen och är nu Diplomerad Zonterapeut. Startade i november Färjestadens Hälsa och Zonterapi och erbjuder nu behandlingar i nyinredd lokal på Industrigatan 2, här i Färjestaden.

Så här ser jag på zonterapin:
Zonterapin och behandlingarna är för alla människor och alla åldrar. Visionen är att genom arbetet sprida kunskap om den fantastiska intelligens och medvetenhet som ständigt flödar i våra kroppar. En intelligens där kroppen i varje ögonblick vet hur den bäst kan fungera och hur den kan läkas. Zonterapins uppgift är att samarbeta med intelligensen, hjälpa läkningsprocesserna igång när de inte kommer vidare, och låta kroppen göra jobbet!

Jobba förebyggande och bryta stressprocesser
Jag har också en vision att med zonterapin och andra behandlingsformer, jobba förebyggande med det som i mycket stor utsträckning skapar obalanser och ohälsa. Här handlar det om arbete med och bryta kroppens pågående stressprocesser, som i hög grad är fysiska men ger både fysiska känslomässiga och mentala symtom – allt från mindre obalanser till kroniska symtom, svårare sjukdomstillstånd, trötthet, utbrändhet osv.

Forskning vid universitetssjukhus i USA har visat att 95% av alla åkommor och sjukdom kan härledas till stressprocesser som tar över resurserna och ställer immunförsvar, cellförnyelse, nedbrytning och utrensning av gifter, fungerande matsmältning m.m. åt sidan. Kroppen vet att när fara hotar måste alla resurser växlas över till att fly eller slåss. Det andra får skötas om när faran är över. Vid långvarig stress upphör signalen ”faran över” att fungera, stressen blir vardag och i spåren följer obalanser, krämpor och sjukdom.

Lite mer om min bakgrund:
Är sedan tidig ungdom ideellt skolad i föreningslivet. Landade på Högskolan i Växjö i början på 1980-talet och utbildade mig till förvaltningssocionom. Har under mitt yrkesverksamma liv jobbat med kvalificerad administration - kommunalt, inom landstingsverksamheten, högskolevärlden och inom folkbildningen. Har också erfarenhet av arbete inom hemtjänsten, dagcenter och gruppbostäder för utvecklingsstörda. Jag har familj – man och tre vuxna barn - och ser fram emot många fantastiska år där jag får arbeta med det som är så spännande – helande och läkningsprocesser.