Behandlingar

BOWENTERAPI
ZONTERAPI
ÖRONAKUPUNKTUR
MERIDIANMASSAGE UNDERBEN (STRYKNINGSTERAPI)
KONTROLL AV BENLÄNGD OCH JUSTERING
ORTOBIONOMI (MJUK KIROPRAKTIK)
BALANSERANDE ENERGIMASSAGE (ACCESS BARS)
HEALING
ÖRONLJUS
RÖKAVVÄNJNING MED ÖRONAKUPUNKTUR


BOWENTERAPI
Bowenterapi är en mjuk kroppsterapi som gör det möjligt för kroppen att läka sig själv. Läkning sker om och när klientens kropp är redo för det. Det kan ske med detsamma eller en tid efter behandling.

Hur fungerar bowenterapi?
Exakt vad som händer i kroppen när man får Bowenbehandling vet man inte riktigt säkert, men följande har erfarenhetsmässigt kunnat konstateras:

• Blockerad energi frigörs. Man kan uppleva pirrningar, värme, ilningar m.m. spridas i kroppen
• Lymfa och blodcirkulation stimuleras – effektivare bortförsel av avfallsprodukter, virus och bakterier, inflammationer påverkas
• Nervsystemet stimuleras – hjärnan får information om var i kroppen det finns behov av läkning och balansering
• Benlängdsskillnad korrigeras via avslappning av fötternas muskulatur, samtidigt korrigeras automatiskt ett roterat bäcken och ryggraden/sned rygg
• Ökad smidighet – Musklerna slappnar av, förlängs och spänningar släpper (se ovan)
• Smärta reduceras
• Fysisk och mental balansering, kroppen söker jämvikt
• Känslomässiga spänningar frigörs, stress reduceras

VAD HÄNDER UNDER BEHANDLINGEN?
Terapeuten låter händerna vila tungt och stilla över det smärtande området. Vibrationer uppstår och förmedlas av bindväven till andra delar av kroppen. Kontakt etableras med den ständigt pågående kommunikationen mellan hjärna och kropp.

Efter varierande tid uppfattar man att terapeuten rör eller roterar händerna och masserar trots att de är helt stilla, värme och avslappning uppstår. Intensiteten kan under behandlingens gång pausa kortare stunder för att åter komma igen med full kraft. Under pauserna bearbetar hjärnan ny information som ersätter tidigare programmeringar.

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR?
En behandling varar mellan 30 – 60 min. Man brukar rekommendera 3 behandlingar om möjligt med ca 7-10 dagars mellanrum. Sedan kan man ta lite längre emellan beroende på hur djupa problem/symtom man har och hur länge man haft obalanserna.

Terapiformen utvecklades av Tom Bowen
Tom Bowen föddes i Australien (1916). Tom var självlärd och utvecklade ständigt sin metod med hjälp av sina kunskaper i massage, osteopati och kiropraktik samt kunskaper han fått av andra terapeuter.

Det som Tom Bowen kunde "se" var inte något som går att sätta ord på eller klassificeras i den strikta betydelsen av en diagnos. Han visste bara var det fanns en obalans och hade förmågan att veta när den obalansen förändrades. När Bowen väl hade fått igång processen räckte det för honom, han visste sedan att kroppen skulle ta över och göra resten.

Hur bowenterapi fungerar - teorier och studier:

Exakt vad som händer i kroppen är hittills ingen som vet säkert. Tom Bowen förklarade egentligen aldrig hur hans metod fungerade. Olika teorier och viss forskning har gjorts.

Bindväven förmedlar vibrationerna
Bindväven/fascian omsluter varje cell, varje muskel och alla organ. När en del av kroppen blir stimulerad förmedlar bindväven vibrationer och information till andra delar av kroppen, där det finns obalanser och blockeringar.

Fysisk vibration
När man utför ett ”bowengrepp” över t ex en muskel börjar muskelfibrerna vibrera, muskeln slappnar av, blod- och lymfcirkulationen ökar. Eftersom man håller händerna över två positioner (vibrationerna passerar mellan händerna) sprids vibrationerna åt flera håll. Tekniken gör att ett stort område påverkas av bara ett ”grepp”.

Knappt märkbara vibrationer
Man kan jämföra greppet med att ”flytta vattenytan”.

Med rätt fokusering går terapeuten in i ett sorts meditativt tillstånd som tillåter läkning. Forskare har kunnat konstatera att i detta läkningstillstånd släpper våra händer ut ett helande ljus bestående av extremt låga frekvenser. Frekvenserna varierar mellan 0.3-30 Hz (7-8 Hz är den vanligaste frekvensen). De lägre frekvenserna har visat sig vara samma som våra hjärnvågor. Medicinska forskare har kunnat påvisa att frekvenser under 40 Hz kan främja reparation av både hård och mjuk kroppsvävnad.

(Den generella frekvensen som helande händer har är nästan exakt samma som jordens elektromagnetiska fält, känt som Schumann-resonansen (1-40 Hz). Det verkar som om en terapeut med hjälp av bowengrepp kan tona in sig med Schumanresonansen, en resonans som främjar balans och läkning.)

En teori om kommunikationen mellan hjärna och kropp
Bowen Research and Training Institute, Inc. i Florida har gjort en del studier i hur Bowenmetoden påverkar kroppen. Man har med hjälp av modern apparatur kunnat fastställa att Bowenterapin påverkar det autonoma nervsystemet.

Hjärnan skickar varje sekund ut 600 000 signaler till kroppens olika delar och information skickas tillbaka från kroppscellerna. Eventuellt är det så att Bowengreppen blockerar signaler som är på väg tillbaka och att hjärnan skickar nya signaler till det behandlade området för att "undersöka" vad som händer. Det här medför ökad cirkulation och att problemet i området korrigeras.

Energi genom meridiansystemet
I varje kropp finns meridianer - energikanaler - där vår livsenergi (qi) flödar. De löper i hela kroppen från topp till tå. De olika meridianerna är relaterade till kroppens olika inre organ.Meridianerna har ett visst antal "öppningar" i huden, så kallade akupunkturpunkter. Om energin i en meridian blir blockerad kan det leda till olika besvär, t.ex. smärta, spänning och organstörningar. Genom att stimulera akupunkturpunkter kan man frigöra den blockerade energin, vilket leder till att kroppen åter kommer i balans.


ZONTERAPI
Zonterapin är en av flera olika behandlingsformer som går under samlingsnamnet reflexologi*. I fötterna finns omkring 70 000 nervområden som har kontakt med hela kroppen. Den naturliga zonterapin försvann när människan började ta på skor för att skydda fötterna. Giftiga ämnen utsöndras inte, istället lagras de i kroppen och speciellt på fötternas nervändar där de så småningom bildar hårda kristaller – ”små gruskorn”. Kristallerna minskar blodgenomströmningen och hindrar energiflödena i foten och det organ som reflexzonen motsvarar. Även flödena i lymfsystemet och bindväven påverkas m.m.

Zonterapi aktiverar flödena och bryter ner kristaller
Resultatet blir att energin kan flöda fritt igen och blodet avlägsna gifterna via kroppens utsöndringsorgan. Man får igång de självläkande processerna, kroppen söker balans och tillfrisknande påbörjas.

Vid behandling med zonterapi stimulerar vi kroppens egna självläkande processer. Vi når, kan påverka och balansera enskilda organ, hela organsystem och alla flöden, som är en grundförutsättning för hälsa. Hit hör t.ex. alla cirkulationssystem, hormonproduktionen/autonoma nervsystemet, centrala nervsystemet, matsmältningssystemet, urogenitala systemet, lymfsystemet, öron-/näs och halssystemet, hjärta och kärl, lungsystemet m.m.

Gamla och nya krämpor
Med zonterapin hjälper vi kroppen att lyfta det som inte har kunnat läkas, till en läkningsnivå. Vi behandlar både större och mindre störningar, sådant som inte har funnits så länge och mer långvariga besvär. Vi kan också arbeta med besvär som är färdigbehandlade och som klassas som kroniska. I varje enskilt fall kan man arbeta med att lindra, förbättra och läka ut.

Zonterapin förebygger
En fullständig genomarbetning av fotzonerna någon eller ett par gånger om året förebygger obalanser och är en utmärkt ”rundsmörjning” av immunförsvar, kroppens större inre organ och alla samverkande system.

*Reflexologin bygger på att reflexzoner som motsvarar hela kroppen finns avspeglade på olika ställen på kroppen. När det gäller zonterapin arbetar vi med zoner på och under fötterna. Motsvarande reflexzoner finns exempelvis också i öron och ansikte, på händerna och underbenen.

Fotzonterapi - i forntid och modern tid


ÖRONAKUPUNKTUR*
Öronakupunktur är en kraftfull behandlingsmetod som ursprungligen utvecklades i Kina. Den är känd och används över hela världen och bygger på ett system med över 200 akupunkturpunkter i örat, där man vid stimulering når ut till kroppens alla inre organ, organsystem, kroppsdelar och funktioner. Grunden är nervområden i örat, som har kontakt med resten av kroppen.

Öronakupunktur har ett brett användningsområde och kan bl.a användas för att förebygga, lindra och behandla olika sjukdomstillstånd. Är en framgångsrik metod för smärtlindring.

Några exempel på vad som kan behandlas:
Alla typer av obalanser i kroppens olika system, däribland hormonella obalanser, obalanser och symtom till följd av långvarig och kronisk stress, sömnbesvär, mentala och känslomässiga obalanser, depression, avvänjning, abstinens. Blodtryck, astma/allergi, problem med rörelseapparaten – nacke, axlar, rygg, knän. Besvär med ögon, öron, hörsel, matsmältning, urogenitala besvär och mycket mer.

*I Socialstyrelsens regelverk från 1993 jämställs akupunktur med annan sjukvårdande behandling och får självständigt utövas inom egen verksamhet, med stöd av innehållet i Kapitel 4 Hälso- och sjukvårdslagen 1999.


MERIDIANMASSAGE UNDERBEN ("STRYKNINGSTERAPI")
Vid behandling med strykningsterapi jobbar vi på bred front med cirkulationen i underbenet. Genom en speciell massage av fot och underben följer man meridianernas energiflöden och bygger upp grundenergi och livskraft. Strykningsterapin frigör spänningar mellan senor och muskler, balanserar blod- och nervcirkulation, kroppens vätskenivåer och reglerar vattenmängden i hela cellsystemet. Strykningsterapin balanserar också transporten av näringsämnen i bindvävsrummet, sätter igång processer som rensar och läker blodkärlen och ger därutöver mental avslappning och stressreducering.


KONTROLL AV BENLÄNGD OCH SMÄRTFRI JUSTERING MED ORTOBIONOMI*
Benlängdsskillnader på upp till tre centimeter och mer - orsakade av muskulatur som låst sig i felaktigt läge - kan enkelt och smärtfritt korrigeras. Total behandlingstid 30 minuter.

Vid behandlingen släpper hjärnan taget om låsningen genom behandling med ortobionomi. Hela kroppen och muskulaturen i foten slappnar av. Grundorsaken till benlängdsskillnaden avlägsnas och det kortare benet faller med automatik ned till rätt längd.

Metoden används vid alla typer av besvär med fötter, ben och knän. Vid rygg- och bäckenproblem, problem med nacke och käkar m.m.

(Läs mer om behandlingen under rubriken ”Ortobionomi”. )ORTOBIONOMI ("MJUK KIROPRAKTIK")
Vid traditionella behandlingsmetoder stretchar och töjer man ofta ut sammandragna, spända och krampande muskler ännu mer.

Med ortobionomi gör man precis tvärtom - trycker istället varsamt och smärtfritt ihop muskeln.

Väldigt mjukt följer man muskelns rörelse åt det håll den visar att den vill gå. Man arbetar hela tiden utifrån den befintliga rörelsen och den rörelse som ger minsta möjliga motstånd. Risken för felbehandling är obefintlig eftersom man aldrig går emot ett motstånd eller smärta. Ofta kan man uppleva en omedelbar effekt. Vid långvariga besvär kan det behövas flera behandlingar för att komma så långt det är möjligt i det enskilda fallet.

Ortobionomin gör en återställning - hur fungerar metoden?
Med ortobionomi programmerar man om hjärnan att släppa taget om en felställning utan våld. Det handlar om att hjärnan har låst fast muskeln i ett mönster, ofta som ett skydd vid tillbud, fall och olyckshändelser. Hjärnans syfte med låsningen är att skadan inte ska förvärras. Ortobionomin fungerar som en ”återställningsknapp” som löser upp felsignalerna, systemen släpper taget och kopplar av. Förändringarna blir oftast varaktiga.

Det är inte ovanligt att spänningsupplösningen och korrigeringen - som kan fortgå upp till 5 dagar efter behandlingen - också ger känslomässiga och mentala effekter.


BALANSERANDE ENERGIMASSAGE ("ACCESS BARS")
Det här är en mycket avslappnande och återställande behandling där man jobbar dubbelsidigt med lätt beröring av 32 energizoner på huvudet. Den som får behandlingen ligger ner och får en mycket avkopplande stund.
Genom beröringen av punkterna ökar hjärnans energiflöden liksom kommunikationen mellan höger och vänster hjärnhalva. Det frigörs låst energi där själva processen kan liknas vid att sortera och rensa bort gamla filer från hårddisken på en dator. Behandlingen skapar flöde och lättnad både kroppsligt, känslomässigt och mentalt.

Från vakenhet till läkande tillstånd
I de processer som sätts igång sker en balansering av olika system bl.a. immunförsvar, körtlar och hormonutsöndring. Hjärnvågorna går från Beta-vågor där vi är helt vakna, till Theta-vågor som är tillståndet mellan sömn och vakenhet.I tillståndet med Theta-vågor har kroppen full tillgång till sin egen självläkande förmåga. Theta-vågorna är bl.a. kopplade till hjärnans inlärningsförmåga, minnesfunktionen och området för lust och välbefinnande, något som går på sparlåga vid t.ex långvarig, svår och kronisk stress.

Kroppen kan inte framgångsrikt läka under stress
Inom naturmedicinen känner man till att kroppen inte kan läkas med framgång under pågående stressprocesser. Kroppens inneboende intelligens prioriterar ständigt vilka processer som är viktigast för individens överlevnad. När fara hotar kör produktionen av stresshormoner igång och kroppen växlar över alla tillgängliga resurser till att fly eller slåss. Andra nödvändiga processer som läkning, reparation, utsöndring av gifter och matsmältning m.m. får skötas om när faran är över.

Access Bars är en framgångsrik metod att använda för att bryta de beskrivna stressprocesserna.


HEALING*
Healing är naturligt och har använts i alla kulturer i alla tider.

Vi är energi…
Enligt kvantfysiken består hela universum, våra kroppar och hela vår varelse av energi . Energin flödar i en bestämd ordning i kroppens energimeridianer, som den Traditionella Kinesiska Medicinen och kroppsakupunkturen bygger på. (Meridianerna kallas ibland för energins motorvägar.)

Blockeringar i energins flöden kan leda till att man mår dåligt i både kropp och själ – upplever smärta, utvecklar krämpor och sjukdomar av olika slag. En viktig orsak till obalanserna är upprepad stress som på bred front stör balansen i alla miljarder processer som pågår i varje sekund, stör den naturliga förmågan att återställa jämvikten och hindrar självläkning.

Behandlingen
En behandling omfattar hela människan, både kropp och själ. Här jobbar man i tur och ordning med mjuk beröring av positioner både på kroppens fram- och baksida. Healing är avslappnande, fungerar balanserande och löser upp blockerad energi. Behandlingen bryter stressprocesser, lugnar ner där det finns ett överskott på energi och fyller på där energin är låg. Healing bidrar till återhämtning både fysiskt, känslomässigt och mentalt och ger förutsättningar för att självläkningen skall kunna komma igång.

*Ordet ”healing” är engelskans ord för ”läkning”.


ÖRONLJUS - ett behagligt sätt att avlägsna vaxproppar m.m.
En avslappnande och återställande och lugnande behandling som ökar cirkulationen och är allmänt stärkande för öron, bihålor, näsa, hals och huvud.

Ett behagligt sätt att avlägsna vaxproppar*
Med öronljus förebygger och avlägsnar man även svåråtkomliga vaxproppar - både unga och vuxna kan behandlas.

Ytterligare exempel där öronljus kan användas
Yrsel/obalans, tinnitus/hörselnedsättning, klåda och irritationer, tryckreglerande vid huvudvärk/migrän, förkylning/influensa, bihålebesvär, svullna lymfkörtlar/halsont, spänningar och stress, i öronen m.m

Hur går behandlingen till?
En behandling med öronljus är behaglig, avslappnande och helt smärtfri. Total behandlingstid 40 min. Den som behandlas ligger på sidan och öronen behandlas ett i taget. En c:a 25 cm lång kon av bivax placeras i hörselgången så det blir tätt. Den som behandlar håller konen, tänder den och låter den brinna långsamt ned till c:a 5 cm. Konen tas bort och släcks. Det som återstår rullas ut och eventuellt vax tas om hand.

Vad händer i örat?
Den uppvärmda luften i örat stiger uppåt och skapar ett vakuum och ett sug (en skorstenseffekt) vid konens bas. Under behandlingen värms örats inre väggar och vaxet mjukas upp. Överflödigt vax, vätska och andra föroreningar transporteras och tas upp i konen, samtidigt återställs korrekt spänning i trumhinnan.

*Vaxproppar: Örat har ett eget system för rengöring som ibland störs genom att öronvax tillsammans med hudavlagringar bildar en vaxpropp. Vaxproppar behöver tas bort eftersom de kan leda till problem som försämrad hörsel, pip- eller susljud, känsla av lock för öronen, irritation, klåda och andra smärtsamma besvär.


RÖKAVVÄNJNING MED ÖRONAKUPUNKTUR

När man verkligen är redo att sluta
Behandlingen hjälper genom att verka lugnande, minska abstinensen och främja välbefinnandet. Vissa upplever att smak-och luktsinnet förändras. Behandlingen har bra effekter – undersökningar visar att så många som sju av tio blir rökfria.

Behandlingen
I behandlingen ingår en kombination av nålar som kallas NADA*. En metod för utrensning och avgiftning som används över hela världen. Akupunkturbehandlingen fungerar lugnande och frisätter endorfiner, som har stor betydelse i alla typer av beroenden. Man använder också en nikotinpunkt och en aptitpunkt för att hålla kvar ämnesomsättningen på rätt nivå. Vid behandlingen används 15–20 nålar (8 – 10 st i varje öra).

Mellan behandlingarna
Små plåster (diskreta) med magnetkulor alternativt små permanentnålar sätts på specifika punkter i örat.

Egen behandling mellan behandlingarna
- En akupressurpunkt vid handledens tumsida, den så kallade ”snusgropen”, motverkar abstinens.
- En akupressurpunkt på handledens insida, verkar lugnande för hjärtat.
- En akupressurpunkt i armvecket, verkar renande, balanserande och understödjande.

Det här händer i kroppen
- nivån av endorfiner ( kroppens eget morfin ) höjs och verkar avslappnande och smärtlindrande
- hormon – nerv - och cirkulationssystemet påverkas på bred front
- hormoner som adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin och oxytocin påverkas
- halten av stresshormonet kortisol sjunker (kortisol kan trigga röksuget)

Pris och antal behandlingstillfällen
Inför första behandlingstillfället ska man vara rökfri ett dygn. Täta behandlingar, två till tre gånger i veckan, under minst två veckor – man kan ibland få räkna med någon eller några ytterligare.
Behandlingstid: Första behandlingen: 75 minuter, 550 kr, följande behandlingar: 45 minuter, 400 kr

*NADA= National Acupuncture Detoxification Association (används över hela världen)

TILLBAKA UPP